zondag 27 januari 2008

Van start naar oplossing

In het project staat de gebruiker centraal. Dat betekent niet alleen dat we oplossingen pre-testen. Bij de eerste stappen zullen we ook gebruikers betrekken.


Gebruikersmodel en script
We nemen in de periode januari-februari de volgende stappen:
  1. Werven leden Expertgroep (3) en Testgroep (15)
  2. Construeren gebruikersmodel ('mental map') en script. Met welke woorden en met welk 'denkraam' zoekt de doelgroep? Lees meer over deze begrippen in de sectie 'Hoe' van de toolbox gedragsturend ontwerpen .
  3. Inventariseren en analyseren content.
  4. Bekijken haalbaarheid en hulpscherm en digitale gastvrouw.
  5. Opdrachtdefinitie voor ontwikkelaars.

Toelichting Expertgroep en Testgroep

De perceptie, het informatiezoekgedrag en de beleving van gebruikers zijn het uitgangspunt. Een sterke ‘feeling’ met de doelgroep is vereist. Daarom vragen we enkele gebruikers voor een Expertgroep die klankbord is tijdens het ontwikkelproces. Dit is een flexibele oplossing om snel ideeën te kunnen toetsen. Later zullen gebruikers het instrument testen. Verschil tussen de Testgroep en Expertgroep is dat de 'testers' onbevangen zijn. Obstakel voor mensen die werken aan deze pilot is dat ze een hogere betrokkenheid en meer kennis hebben. Dit gaat ten koste van de onbevangenheid die nodig is om te kunnen oordelen hoe de oplossing in de praktijk zal werken bij 'echte gebruikers'. Steve Krug, toonaangevend expert in Usability en auteur van het boek 'Don't make me think' waarvan 80.000 exemplaren zijn verkocht, licht het helder toe in deze video.

Twee richtingsverkeer: interactie met gebruikers

Doelgroeponderzoeken van SenterNovem benadrukken het belang van 'twee-richtingscommunicatie' (zie bijvoorbeeld evaluatie-onderzoek praktijkinterventies). Steeds geven bouwpartijen aan dat zij informatie op maat willen gecombineerd met interactie met mensen die verstand van zaken hebben. Bijvoorbeeld SenterNovem-adviseurs. Of vakgenoten. Hier houden we rekening mee. Daar is deze weblog een voorbeeld van: een communicatiemiddel dat interactie en feedback mogelijk maakt.

Meedenken?!

We zoeken nog:

Geen opmerkingen: