maandag 5 mei 2008

Match gebruikersperspectief en SenterNovem kennis

De volgende knelpunten zijn gedestilleerd uit de gebruikersinterviews* en de analyse van de beschikbare content op SenterNovem websites:

 • De organisatie van de content is niet duidelijk. Gebruikers begrijpen de logica niet omdat subsites verschillende uitgangspunten gebruiken om informatie te groeperen en categoriseren.
 • Gebruikte indeling en bewoordingen sluiten niet aan op taalgebruik en beleving van gebruikers.
 • De wijze waarop content wordt ‘getagt’ (geïndexeerd) verschilt. Mede hierdoor werkt de zoekfunctie niet. Er zijn soms zoveel zoekresultaten met dezelfde titel, dat de gebruiker ertoe beslist niet ieder item nader te gaan onderzoeken om te kijken wat erachter zit.
 • De kopjes geven gebruikers geen inzicht in de informatie die ze kunnen verwachten. Ook hierdoor krijgt men het gevoel ‘rond te dolen’.
 • De gebruiker mist duidelijk onderscheiden informatietypen: waar is het voor bedoeld en wat kun je er mee.
 • Korte introductieteksten ontbreken vaak. Er is onvoldoende mogelijkheid om informatie te ‘scannen’ en zo snel te zien of iets toepasselijk is of niet.
 • Veel informatie is bedoeld om gebruikers te motiveren aan de slag te gaan om duurzaam te bouwen. Gebruikers die juist op zoek zijn naar ‘How to’ informatie (concrete gereedschappen en handreikingen) zien deze ‘promotieteksten’ als ballast. Gebruikers die concrete zoekvragen hebben of concrete stappen willen nemen komen dus niet aan hun trekken. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de maturiteit van kennis en met de huidige fase van de diffusie van innovaties.

Volgende stappen voor het project Connected-1

Aan de onderstaande vervolgstappen wordt nu gewerkt:

 • Het ontwikkelen van een werkend ‘prototype’ dat bovenstaande knelpunten oplost:
  - Heldere categorieën en taxonomie die aansluiten op percepties van gebruikers voor de onderwerpen: Energiebesparing in kantoren en het subthema Gezondheid en productiviteit. Voor dit onderwerp is gekozen omdat gebruikers het vanuit verschillende perspectieven bekijken en omdat het actueel is. De gebruiker zal in staat gesteld worden een eigen uitgangspunt te kiezen om van daar uit de inhoud te benaderen.
  - Duidelijk onderscheiden informatietypen.
  - Consistente en conventionele positie van informatietypen.
  - Kopjes die duidelijk maken wat de gebruiker kan verwachten.
  - Korte beschrijvingen van content zodat gebruikers kunnen ‘scannen’.
  - Voorbeelden van overzichtspagina’s die mensen op weg helpen in de informatie.
 • Het ontwikkelen van een adviesnotitie met een de analyse van de huidige situatie en de stappen om tot een oplossing te komen.
 • Het uitvoeren van nieuwe gebruikerstests om inzicht te krijgen of doelen worden gerealiseerd. We maken ‘films’ van de schermen tijdens gebruikerstests inclusief opname van de ervaring de gebruikers (toelichtingen en gezichtsuitdrukkingen tijdens websitegebruik).

* Respondenten eerste gebruikersinterviews:
- Projectleider duurzaam bouwen, bouwtechnisch adviesbureau Zebra.
- Manager sustainablility, energy and environment, projectontwikkelaar Redevco.
- Tekstschrijver duurzaam bouwen voor vakbladen, adviesbureau Communication Concert.