woensdag 23 januari 2008

Geschiedenis Connected-1

SenterNovem werkt aan een schone en zuinige gebouwde omgeving. Voor doelgroepen is informatie lastig te vinden. Dat moet Connected-1 veranderen.

Bruggen bouwen
In opdracht van het ministerie van VROM werkt SenterNovem aan de vermindering van CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Grootschalige inzet van bewezen technieken heeft prioriteit. Energiebesparen loont, de oplossingen zijn er. Alleen moeten we nieuwe paden bewandelen. En dat kost moeite. Als dan ook de informatie over mogelijkheden lastig te vinden is, blijven kansen liggen. Het project Connected 1 levert tools om kennis te ontsluiten.

Voorbeelden van tools
SenterNovem heeft de afgelopen decennia een schat aan kennis ontwikkeld. Op de website van SenterNovem staat veel informatie. Doelgroepen hebben een steuntje in de rug nodig, blijkt uit onderzoek.

Om doelgroepen te helpen, zijn in het verleden cd-roms, magazines en brochures uitgebracht die informatie over technieken, instrumenten, SenterNovem programma's en aansprekende praktijkvoorbeelden combineren. Voorbeelden hiervan zijn:

Deze oplossingen waren gebaseerd op:

Nieuwe ideeën
Met connected-1 willen we een brug slaan tussen de doelgroepen en SenterNovem kennis. Twee creatieve sessies met SenterNovem programma-managers resulteerden in ideeën:

  1. een digitale showroom met gastheer/vrouw
  2. startpagina's over onderwerpen die aansluiten op de belevingswereld van gebruikers
  3. een thema nieuwsbrief op maat gecombineerd met email om aandacht te vestigen op informatie

Resultaten voorbereiding Connected-1

Enorme winst te behalen met duurzaam bouwen

Wist je dat 30% reductie van emissies door gebouwen mogelijk is zonder extra kosten? En wist je dat gebouwen goed zijn voor:

  • 40% van het energieverbruik
  • 30% grondstoffenverbruik
  • 40% vaste afvalstoffenproductie
Bekijk deze video over de World Sustainable Building Conference in september 2008:
1 opmerking:

Anoniem zei

Het is de bedoeling dat deze weblog een platform biedt voor idee-ontwikkeling. Feedback is belangrijk op de zoektocht. Dus schroom niet en laat een bericht achter met je mening!