vrijdag 8 augustus 2008

Concept eindrapport gereed

Stand van zaken
Na het uitvoeren van gebruikerstesten, desk-research en een expert review zijn de situatie en context van het project Connected 1 geanalyseerd. Er zijn conclusies getrokken over de gewenste oplossingsrichting en er is is een prototype ontwikkeld om verbeterpunten en ontwerpprincipes te illustreren. Bekijk het prototype op de site: www.vankempenadvies.nl/prototype-connected1/

Belangrijkste verbetering is het voorzien van de website van doelgroepgerichte ingangen en doelgroepgerichte inhoud, zodanig gepresenteerd en verwoord dat het aansluit op perceptie en behoefte van doelgroepen. Een logische structuur, ondersteuning bij het opbouwen van een mentaal model, heldere introductiepagina’s en het faciliteren van tweerichtingscommunicatie zijn andere belangrijke bouwstenen van de oplossing.

Volgende stap
Het concept rapport beschrijft de resultaten van de afzonderlijke projectonderdelen, de eindconclusies en geeft aanbevelingen hoe SenterNovem kennis over Duurzaam Bouwen beter kan ontsluiten. Het concept rapport wordt 26 september 2008 bij SenterNovem besproken.